nejdříve 23. 5. v 11:00
zadejte adresu

Obchodní podmínky

Podmínky užití provozovatele webové stránky http://bardetapaselcid.adaptee.cz/ (dále jen Web). Top Motor s.r.o., U Mlýna 23, 301 00 Plzeň, IČO: 25213971 (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení

 • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
 • Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

2. Předmět objednávky

 • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
 • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
 • Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy. 
 • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.
 • Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

 • Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům
 • Uživatel může platit objednávku v hotovosti nebo předem pomocí online platební brány kartou
 • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.
 • Doprava je účtována dle platného ceníku viz. zóny rozvozu.
Název Cena Dostupné od Zdarma od
Zóna Historické centrum 59 Kč 129 Kč -
Zóna CAN 59 Kč 129 Kč -
Zóna Lochotínská 59 Kč 129 Kč -
Zóna Roudná 1 59 Kč 129 Kč -
Zóna Předměstí Bory 59 Kč 139 Kč -
Zóna Předměstí Doudlevce 59 Kč 139 Kč -
Zóna Borská 59 Kč 139 Kč -
Zóna Bory 59 Kč 139 Kč -
Zóna Doudlevce 59 Kč 139 Kč -
Zóna Bory Univerzita 59 Kč 139 Kč -
Zóna U Nové Hospody 89 Kč 159 Kč -
Zóna České Údolí 89 Kč 159 Kč -
Zóna Výsluní 99 Kč 99 Kč -
Zóna Škodovy Závody 69 Kč 139 Kč -
Zóna Litice 109 Kč 99 Kč -
Zóna Radobyčice 109 Kč 299 Kč -
Zóna Valcha 99 Kč 299 Kč -
Zóna Lhota 119 Kč 399 Kč -
Zóna K Sulkovu 109 Kč 399 Kč -
Zóna Podhájí 109 Kč 399 Kč -
Zóna Zoo 59 Kč 109 Kč -
Zóna Domažlická 1 59 Kč 139 Kč -
Zóna Domažlická 2 69 Kč 139 Kč -
Zóna Nová Hospoda 99 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 1 59 Kč 139 Kč -
Zóna Skvrňany 2 69 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 3 89 Kč 249 Kč -
Zóna Chebská 99 Kč 249 Kč -
Zóna Křimice 109 Kč 249 Kč -
Zóna Radčice 109 Kč 249 Kč -
Zóna Brůdek 99 Kč 249 Kč -
Zóna Malesice 109 Kč 299 Kč -
Zóna Bolevecká 59 Kč 149 Kč -
Zóna Alej Svobody 59 Kč 149 Kč -
Zóna FN Lochotín 59 Kč 149 Kč -
Zóna Kotíkovská 69 Kč 169 Kč -
Zóna Roudná 2 59 Kč 149 Kč -
Zóna Vinice 69 Kč 149 Kč -
Zóna Košutka 1 99 Kč 249 Kč -
Zóna Lochotín 99 Kč 249 Kč -
Zóna Zavadilka 89 Kč 249 Kč -
Zóna Košutka 2 89 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevec 79 Kč 249 Kč -
Zóna Malý Bolevec 79 Kč 249 Kč -
Zóna Ferona 89 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevecký rybník 89 Kč 249 Kč -
Zóna Ostende 99 Kč 249 Kč -
Zóna Bílá Hora 99 Kč 249 Kč -
Zóna Globus 99 Kč 249 Kč -
Zóna Sylván 109 Kč 249 Kč -
Zóna Jateční 69 Kč 249 Kč -
Zóna Doubravka 79 Kč 249 Kč -
Zóna Švabiny 79 Kč 249 Kč -
Zóna Újezd 79 Kč 249 Kč -
Zóna Rokycanská Tesco 89 Kč 249 Kč -
Zóna Červený Hrádek 99 Kč 249 Kč -
Zóna Bukovec 99 Kč 299 Kč -
Zóna Hlavní nádráží 59 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 1 59 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 2 69 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 3 79 Kč 249 Kč -
Zóna Lobzy 79 Kč 149 Kč -
Zóna Bručná / Hradiště 89 Kč 249 Kč -
Zóna Božkov 79 Kč 249 Kč -
Zóna Čechurov 99 Kč 249 Kč -
Zóna Koterov 99 Kč 249 Kč -
Zóna Černice 99 Kč 249 Kč -

4. Ostatní ujednání

 • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu
 • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek
 • Uživatel použitím Webu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, Provozovatel však prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2018

Nejoblíbenější restaurace objednávejte na: WWW.JIDLODOMUPLZEN.CZ